0904 810 817

Hà Nội

0979 244 335

Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

Bảng Tương Tác Thông Minh hỗ trợ giảng dạy, trình chiếu

Bảng tương tác là một loại bảng điện tử có khả năng tương tác với màn chiếu thành một màn hình cảm ứng để viết, vẽ trình bày ý tưởng như trên một bảng đen phấn trắng thông thường và còn điều khiển trực tiếp mọi chức năng của máy vi tính ngay trên bảng. Khi dùng bảng tương tác bạn có thể tự do di chuyển xung quanh khu vực trình bày mà không bị giới hạn vào vị trí đặt máy tính, giúp cho bạn tự tin, thoải mái khi trình bày và việc giảng dạy được sinh động, cụ thể hơn.

THB Việt Nam chuyên cung cấp các loại bảng tương tác chính hãng